Fashion

Winter is coming

October 21, 2014

ida100

You know, every fall I look forward to the winter. I think it will be nice, cozy, and of course white. I have repressed the fact that it lasts 6 months, and I buy myself a new jacket to emphasize that it is fine season. Wrong. Again and again. I really felt the bitter wind today. The hair stood straight up, and the minutes I spent in front of the mirror was completely pointless.

Dere vet, hver eneste høst gleder jeg meg litt til vinter. Jeg tror den skal bli fin, koselig og selvfølgelig hvit. Det faktum at den varer i 6 måneder har jeg fortrengt, og jeg kjøper meg en ny jakke for å understreke at det er fin årstid. Feil. Igjen og igjen. Jeg fikk virkelig kjent på kulden i dag, den bet meg i kjaken. Håret sto rett til vers, og de minuttene jeg brukte foran speilet var helt meningsløst.

ida200

I’m at work when you read this. I have an important meeting, and quite a bit to do. Since I am not back in before next Tuesday, I need to make sure everything is in place and sorted out. Tomorrow is a big day for me, and I´m actually a bit nervous. I will promise and keep you up to date

Jeg er på jobbb når du leser dette. Jeg har et viktig møte, og mye på agendaen. Siden jeg ikke er tilbake før neste tirsdag, må jeg sørge for at alt er i orden. I morgen er en stor dag for meg, og jeg er faktisk litt nervøs. Lover å holde dere oppdaterte så godt som mulig.

Ida500

XXX Ida

    EnglishNorsk bokmål